ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Vol. 3 - 2008.

 

BROJ 1-2008

 

SADRŽAJ

 

MATERIJALI

Materijal broja: Etilen/vinil-alkohol kopolimeri – EVOH

Akrilni modifikatori žilavosti krutog PVC-a

Eko-dizajn kuće “od 2 litra”

TEHNOLOGIJE

UV stabilizacija plastičnih materijala

Mašinska obrada plastičnih materijala

Nova mašina za injekciono duvanje

Transportni pužni sistemi za doziranje polimera

PRIMERI IZ PRAKSE

Pužni vijci za ekstrudiranje termoplastičnih kompozita

Nastajanje otpada kod injekcionog presovanja: Razmatranje uticajnih faktora – 2. Deo

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

SKRAĆENICE ZA POLIMERNE MATERIJALE

ELASTOMERI: Kompaundiranje EPDM kaučuka

ADRESE PROIZVOĐAČA ALATA: Kalupi za preradu plastičnih materijala

 

 

BROJ 2-2008

 

SADRŽAJ

 

MATERIJALI:

Materijal broja: Ekspandirajući polistiren PS-E

Akrilni modifikatori žilavosti krutog PVC-a – 2. Deo

Novi tipovi PP-a za termoformiranje

Novi aditivi za poliolefine

Prednosti i nedostaci polimera za termoformiranje

Novi materijali za termoformiranje

CENE PLASTIČNIH MATERIJALA

TEHNOLOGIJE: Dvokomponentno injekciono presovanje silikona

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA: Preporuke za injekciono presovanje polikarbonata

PRIMERI IZ PRAKSE:

Pužni vijci za ekstrudiranje termoplastičnih kompozita – 2. Deo

Nastajanje otpada kod injekcionog presovanja: Razmatranje uticajnih faktora – 3. Deo

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna – 2. Deo

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

NOVOSTI IZ SVETA PET-a

ELASTOMERI: Umrežavanje EPDM kaučuka

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Oprema za ekstrudiranje

 

 

BROJ 3-2008

 

SADRŽAJ

 

MATERIJALI

Materijal broja: Poliuretani – PUR

Polipropilen “Bormod” za brzu proizvodnju izdržljivih proizvoda

Barijerni PP kao zamena za PET

Novi tip POM-a za ekstruziono duvanje

Akrilni modifikatori žilavosti krutog PVC-a – 3. Deo

Materijali za alternativne izvore energije

Uštede sa termoformiranjem PP-a

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Preporuke za injekciono presovanje polikarbonata – 2. Deo

Oblikovanje u kalupu

Biopolimeri: Prerada polilaktidnih polimera

Softver za robotizaciju

Merenje viskoziteta PET-a

PRIMERI IZ PRAKSE

Temperaturni profili cilindra kod pužnih vijaka sa barijernom sekcijom

Izrada automobilskih creva

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna – 3. Deo

Uštede energije u preradi polimera: Ekstrudiranje

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

 

BROJ 4-2008

 

SADRŽAJ

 

MATERIJALI

Materijal broja: Stiren/akrilonitril - SAN

UV apsorberi za zaštitu prozirnosti kod PET boca

Zamena PVC-a za zaptivke za ambalažu

Visoko prozirni TPE za duvana šuplja tela

Novi fleksibilni PVC kompaund

Novi nano plastisol

Novi antistatik aditiv

Biopolimer za izradu ambalaže

Samozarastajuća magična guma

Fluorosilikonski elastomeri

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA: Preporuke za preradu fleksibilnog PVC-a

TEHNOLOGIJE

„Exjection“ tehnologija

Kontrola kvaliteta filma

Skraćenje ciklusa kod “streč” duvanja

Kompaundiranje aditivnih masterbačeva

PRIMERI IZ PRAKSE

Pritisak rastopa kod jednopužnih ekstrudera

Analiza grešaka kod elastomera

Projektovanje plastičnih proizvoda – 4. Deo

PROBLEMI U PRAKSI

Temperatura cilindra kod injekcionog presovanja

Problemi pri izradi PET predformi

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

 

 

BROJ 5/6-2008

 

SADRŽAJ

 

MATERIJALI

Materijal broja: Nezasićeni poliesteri – UP

Razvoj u oblasti aditiva: Poboljšanja svojstava materijala

Hibridni materijali metal/plastika

Novosti kod poliamida

Konstrukcioni termoplasti

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Preporuke za preradu biopolimera: poli(hidroksi-butirat) - PHB

Proizvodnja duvanog filma sa otvorenim balonom

TEHNOLOGIJE: Ekstrudiranje ekspandiranih polistirenskih ploča

PRIMERI IZ PRAKSE

Analiza grešaka kod elastomera – 2. Deo

Osnove geometrije pužnog vijka: Stvari koje vam projektanti pužnih vijaka nikada nisu rekli

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna – 5. Deo

Kako izabrati mašinu za injekciono presovanje: Tehničke karakteristike i parametri proizvodnje

Text Box: Naslovna strana: Ciba SC
NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

 

 


 

Dru{tvo in`enjera plasti~ara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg_am@ptt.yu

© ipg2008