ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Publikacije i usluge / Publications and services

 

Novi priručnici

 

 

Injekciono presovanje termoplasta

 

Sadržaj priručnika

 

Narudžbenica

 

 

Parametri injekcionog presovanja termoplasta

 

Sadržaj priručnika

 

Narudžbenica

 

 

Brizganje plastičnih materijala

 

Sadržaj priručnika

 

Narudžbenica

 

 

Ekstrudiranje termoplasta

 

Sadržaj priručnika

 

Narudžbenica

 

 

 

 

Postojeće publikacije / Available publications

 

 

 

Usluge / Services

 

IZRADA STRUČNIH INFORMACIJA I STUDIJA / Professional studies

Izrada stručnih informacija i studija po određenim temama ili prema zahtevu: sirovine, aditivi, gotovi proizvodi, tehnologije, oprema, reciklovanje, kompaundiranje, elastomeri, itd. Izrada multikorisničkih studija i tehničko-tehnoloških informacija. Izrada tržišnih informacija.

 

 

PREVODI STRUČNIH TEKSTOVA / TRANSLATION ENGLISH-SERBIAN

Prevođenje tehničke dokumentacije, stručnih tekstova, publikacija sa engleskog na srpski.

 

 

BAZA PODATAKA / DATA BASES

Poslovne informacije o proizvođačima, prerađivačima i korisnicima plastike i gume u Srbiji.

 

 


 

Dru{tvo in`enjera plasti~ara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2021