ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

 

Hemijska postojanost plastičnih materijala

 

Tabelarni pregledi hemijske postojanosti različitih plastičnih materijala.

 

VISOKOTONAŽNI TERMOPLASTI

Polietileni - PE-HD/PE-LD, PE-UHMW; Polipropilen – PP; Polistiren – PS

KONSTRUKCIONI TERMOPLASTI

Poliamidi – PA; Poli(eter-eter-keton) – PEEK; Polikarbonat – PC; Poli(oksimetilen) – POM; Jonomeri

 

Uporedna svojstva hemijske otpornosti za različite materijale - I

Uporedna svojstva hemijske otpornosti za različite materijale - II

Uporedna svojstva hemijske otpornosti za različite materijale - III

 

(A4 format, 91 stranica, E-verzija, kao .pdf, tabele delom na engleskom jeziku)

Cena: 1.800 RSD

 

 

 

 

Tehnička informacija

 

KONSTRUKCIONE PLASTIČNE MASE

 

Jedinstveni prikaz konstrukcionih (inženjerskih) termoplasta, koji sadrži na srpskom jeziku podatke o ključnim svojstvima, dobijanju, preradi i primeni materijala posebnih svojstava. Pored češće korišćenih PC, PA, PET/PBT i  PPO, obrađeni su i fluoropolimeri, ketonski polimeri, sulfonski polimeri, PPS, LCP i blende i legure.U priručniku su sadržani novi podaci iz ove oblasti, sistematizovani sa aspekata svojstava i prerade i sveobuhvatni za korisnike ovih materijala. 

 

(A4 format, oko 140 stranica, E-verzija, kao .pdf)

Cena: 2.900 RSD

 

 

 

 

Knjiga – priručnik

 

DODACI POLIMERIMA

Aditivi za plastične mase i dodaci kaučukovim smesama

 

Sistematizacija aditiva za plastične mase i njihov uticaj na svojstva materijala. Aditivi za stabilizaciju i protiv starenja, za olakšanje prerade, i modifikovanje svojstava. Svojstva i primena aditiva za pojedinačne termoplaste. Dodaci kaučukovim smesama. Sistemi za umrežavanje, antidegradanti, punila, pigmenti, omekšivači. Neki aspekti korišćenja aditiva za specifične primene. Klasifikacija i pregled svetskih proizvođača aditiva po vrstama. Pregled komercijalnih naziva po vrstama aditiva za plastične mase i kaučukove smese.

 

(B5 format, broširano, preko 260 stranica)

Cena: 2.900,00 RSD

 

 

 

 

Tehnička informacija

 

KOMPAUNDIRANJE PLASTIČNIH MASA

 

Prvi put kod nas detaljno opisan proces kompaundiranja termoplasta, koji sadrži na srpskom jeziku sistematizovane podatke o ključnim procesima proizvodnje kompaunda (Maris, Coperion W&P, APV Baker), kao i o proizvodnji blendi i kompozita. U priručniku su dati tehničko-tehnološki podaci o najvažnijim primenjenim procesima za kompaundiranje termoplasta u svetu sa aspekta različitih rešenja procesa,  karakteristika i konstrukcije opreme, uz pregled aditiva i nekih baznih formulacija za izradu PVC kompaunda.

 

(A4 format, oko 110 stranica, E-verzija, kao .pdf)

Cena: 3.500 RSD

 

 

 


 

Drustvo inzenjera plasticara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

© ipg2018