ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Vol. 4 - 2009.

 

 

BROJ 3/4-2009

 

 

MATERIJALI:

Materijal broja: Jonomeri

EVAL filmovi

Uskoro K 2010

Termoskupljajući višeslojni barijerni filmovi za ambalažu (2. Deo)         

Derivati melamina kao usporivači gorenja

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA:

Duvanje konstrukcionih termoplasta: Neki aspekti ekstruzionog duvanja poliamida

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

PRIMERI IZ PRAKSE:

Uporedne skale tvrdoće

Povećanje krutosti

Koeficijenti trenja

Lokalna ventilacija

Injekciono presovanje: Parametri procesa

Mašinska obrada plastičnih materijala

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna (8. Deo)

ELASTOMERI: Primena halogenovanih butilnih kaučuka

EKOLOGIJA: Sistem upravljanja ekologijom

ADRESNI PODACI: Adrese iz sveta polimera (B, C)

 

 

BROJ 2-2009

 

MATERIJALI

Materijal broja: Poli(viniliden-hlorid) – PVDC

“Biomax” kao novi aditiv za PLA

Termoskupljajući višeslojni barijerni filmovi za ambalažu

Poliester iz obnovljivih izvora

Ambalažni materijali

Novi tip PC-a za medicinske primene

Prvi prozirni PC klase UL 94   

Biodegradabilna plastika

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA     

Prerada PLA kod izrade boca “ISBM” postupkom

Ekstrudiranje stirenskih polimera

TEHNOLOGIJE                                                                                                         

Dvostepeni proces za umetanje penastog sloja

Kalup sa toplim ulivnim kanalima

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

PRIMERI IZ PRAKSE

Posebne izvedbe cilindra u napojnoj zoni

UV stabilizacija polimera: Osnovni principi

Nova tehnologija za dobijanje pena

Termoformiranje PS-a

Bojenje PUR-a

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna – 7. Deo

ADRESNI PODACI: Adrese iz sveta polimera (A)

 

BROJ 1-2009

SADRŽAJ

 

MATERIJALI:

Materijal broja: Sulfonski polimeri

“Samozarastajući” elastomeri

Silikonski elastomeri u medicini

Biljna vlakna kao ojačanja

Transparentni PP za posude

Polimeri za dečije igračke

CENE POLIMERA: Kretanje cena termoplasta u svetu

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

PRIMERI IZ PRAKSE:

Izbor naftenskih ulja kao plastifikatora kod gume

Osnove geometrije pužnog vijka: Stvari koje vam projektanti pužnih vijaka nikada nisu rekli – 2. Deo

Moguće greške pri injekcionom presovanju

Projektovanje plastičnih proizvoda: Osnovne postavke projektovanja i dizajna – 6. Deo

Kako izabrati mašinu za injekciono presovanje – 2. Deo: Tehničke karakteristike i parametri proizvodnje

Pregled energetske situacije proizvodnog pogona

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Oprema za mlevenje i usitnjavanje

 

 


 

Dru{tvo in`enjera plasti~ara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg_am@ptt.yu

© ipg2008