ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

PRETHODNI SKUPOVI / PREVIOUS MEETINGS

 

KONGRESI / CONGRESSES

 

 

Zrenjanin, 2008  

 

 

      Vršac, 2006

 

Niška Banja, 2004

 

Čačak, 2002

 

Jagodina, 1998

 

 

SAVETOVANJA / CONFERENCES

 

SEMINARI / SEMINARS

 

SIMPOZIJUMI / SYMPOSIUMS

 

 

 

 

Održana Konferencija o plastici

 

PPC 2015

Beogradski sajam

Svečana sala Upravne zgrade

17. septembar 2015.

 

 

 

Stručni program u okviru 14. Međunarodnog sajma

PackTech Expo Balkan 2015

 

Program konferencije

 

 

 

 

 

KONGRESI / CONGRESSES

 

SAVETOVANJA / CONFERENCES

 

SEMINARI / SEMINARS

 

SIMPOZIJUMI / SYMPOSIUMS

 

 

 


 

Dru{tvo in`enjera plasti~ara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2015