ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

ISSN 1450-6734

 

Vol. 16 / 2013

 

SADRŽAJ No 3-4/13

STAV

- Kako postati kooperant velike firme?

 

SAJAM

- Urednici časopisa na K 2013 Preview

 

MATERIJALI

- Polimerni ekspandirani materijali – pene

- PC za nove generacije laptopova

- Metaloceniski PE film za industriju

- Transparentni silikonski kaučuci

- Lanxess: Poliamid poboljšanih svojstava

- Nove primene sulfonskih polimera

- PP ojačan celuloznim vlaknima

- PA poboljšane stabilnosti

- Ugljenična vlakna za vozila

 

DODACI POLIMERIMA

- Dodaci kaučukovim smesama

- Novi pigmenti

- Novi bezftalatni plastifikator

- Mineralna punila: 5 najvažnijih

 

PROIZVODI

- Nova istezljiva pripijajuća etiketa

- Nastavak rasta primene PlantBottle

- Metalizirani BOPP film za hranu

- Noryl za električno vozilo

- Pakovanje kafe od biopolimera

- 3D displeji za automobile

- Adidas i BASF: Nove patike

 

NYNAS: Novosti

- Plastifikatori za „hot-melt” adhezive

 

OPREMA

- Povećanje konkurentnosti kod injekcionog presovanja

- Nova rešenja kod duvanog filma

- Kontrola sušača za polimere

- Jupiter II serija: Hidraulične mašine 2. generacije

- Nove mašine za termoformiranje

- Električne mašine za injekciono presovanje

- Proizvodne ćelije za kompozite

 

 

PRERADA POLIMERA

- Vreme hlađenja otpreska kod injekcionog presovanja

 

TEHNOLOGIJA

- Proizvodnja duvanog filma od Ingeo biopolimera (2. deo)

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

- Evropska industrija plastike: Oprezni optimizam

- Braskem pokreće novu liniju

- Povećanje tražnje PVOH filmova

- Svetsko tržište putničkih vozila

- Plastika u medicini

- Evropa i biopolimeri: Ograničeni proizvodni kapaciteti

- Termoplasti ojačani dugim vlaknima

 

POLIMERI U SRBIJI

- Potrošnja stirenskih polimera u Srbiji

 

SVETSKO TRŽIŠTE AMBALAŽE

 

BIOPOLIMERI

- Bioplastika: Altern­ativa budućnosti?

- Bioplasti u Srbiji

 

OBUKA KADROVA

- U firmi INMOLD održani novi seminari „Polimerno inženjerstvo”

 

EKOLOGIJA

- Rešavanje problema plastičnog otpada: Reciklovanje

- PET podmetači: zasebno reciklovanje

 

 

CONTENTS No 3-4/13

 

AN ATTITUDE

FAIR

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

NYNAS: News

EQUIPMENT

PROCESSING OF POLYMERS

TECHNOLOGY

MARKET STATE AND TRENDS

POLYMERS IN SERBIA

WORLD MARKET OF PACKAGING

BIOPOLYMERS

EDUCATION

ENVIRONMENT

 

 

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 2/13

 

D. Filipović, R. Karkalić, Z. Veličković i D. Jovanović, IZBOR HEMIJSKE ZAŠTITNE ODEĆE I PROCENA RIZIKA U USLOVIMA HEMIJSKE OPASNOSTI (Stručni rad)

 

STAV

- Šta se desilo sa strategijom razvoja?

- Kakav svet nas čeka u 2030?

 

MATERIJALI:

- Elastomeri za visoke temperature

- Polipropilen: Konkurencija drugim materijalima

- Novi EPDM za presovanje i ekstrudiranje

- Versalis i Pirelli: Novi projekat

- Hibridni polistiren

- PP kopolimer za ambalažu

- Novosti kod kompozita

- Celulozna vlakna kao ojačanje

- Novi projekat firme Evonik

- Hemikalije iz ljuštura školjki

- PHA modifikatori za plastifikovani PVC

 

DODACI POLIMERIMA:

- Novosti kod plastifikatora

- Serija aditiva za termoplaste

 

PROIZVODI:

- Nova konstrukcija branika za Golf 7

- PC za zaštitne vizire šlemova

- Projekat Kassel

- Ojačani PA 6 za autoindustriju

- Nova ambalaža za farmaciju

- Biodegradabilne posude za hranu

 

OPREMA:

- Haitian International predstavio nove mašine za injekciono presovanje

- Kreyenborg: Novi izmenjivač sita

- Projekat za tehniku rotolivenja

- “Green pipe” linija za ekstrudiranje

- Inovativni proces IMIW

- Električna mašina za optičke delove

- Serija mašina za duvana šuplja tela

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

- Bioplastika: Potrebno zemljište za sopstvene sirovine

- Tržište Jugoistočne Azije: Utopija za rast

 

TEHNOLOGIJA:

- Injekciono presovanje polipropilena

- Prerada biopolimera: Ekstrudirani film za termoformiranje

- Proizvodnja duvanog filma od Ingeo biopolimera

 

EKOLOGIJA:

-Rešavanje problema plastičnog otpada: Spaljivanje

 

OBUKA KADROVA:

- U firmi INMOLD održan seminar ”Polimerno inženjerstvo I”

 

PRERADA POLIMERA:

- Kapacitet ekstrudera

 

REAGOVANJA:

- Da li je plastika ekološki neprijatelj broj 1?

 

ISTORIJA POLIMERA:

- Pronalazak polietilena

 

CONTENTS No. 2/13

 

D. Filipovic, R. Karkalic, Z. Velickovic and D. Jovanovic, SELECTION OF CHEMICAL PROTECTIVE CLOTHING AND RISK ASSESMENT IN THE CHEMICAL DANGER CONDITIONS (Professional paper)

 

AN ATTITUDE

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

MARKET STATE AND TRENDS

TECHNOLOGY

ENVIRONMENT

EDUCATION

PROCESSING OF POLYMERS

REACTION

HISTORY OF POLYMERS

 

 


 

 

SADRŽAJ No. 1/2013

 

Jelena Pavlićević, Milena Špirkova, Mirjana Jovičić, Oskar Bera, Branka Pilić i Jaroslava Budinski-Simendić, UTICAJ NANOČESTICA SILICIJUM(IV)OKSIDA NA FAZNO RAZDVAJANJE I TOPLOTNA SVOJSTVA POLIURETANSKIH HIBRIDNIH MATERIJALA DOBIJENIH PRIMENOM POLIKARBONATNOG DIOLA (Originalni naučni rad)

 

MATERIJALI

- Nove sirovine na bazi petrohemikalija

- Silikonski elastomeri

- Novi tip PP-a

- TPE za zamenu TPV

- Materijal za pokrivanje paleta

- Plastični materijali iz nekonvencionalnih izvora

 

DODACI POLIMERIMA

- Poli(vinil-hlorid): Novosti kod aditiva

- Agens za nukleaciju PP-a: Millad NX 8000

- Aditivi kod termoformiranja

- CaCO3 za duvani PE-HD film

 

ZELENIJE I ČISTIJE

 

PROIZVODI

- Pivo u plastičnim bocama

- „Zeleni” pneumatici

- Novi filmovi za etikete i pakovanje

- PP visoke prozir­nosti za ambalažu

 

OPREMA

- Novi ekstruder za nove proizvode: Profili od kompozita drvo/plastika

- Nova oprema za termoformiranje

- Adaptacija mešača u silosu

- Revizija preporuke EUROMAP 60

- VDMA: Rast prodaje opreme

- Sajam plastičnih masa i gume K u Diseldorfu

- Novi tip uređaja za merenje MFR

- „Snaga za budućnost 2013” Wittmann Battenfeld

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

- Poliolefini: Stanje i trendovi u svetu

- Svetsko tržište opreme za preradu plastike

- Jednokratni medicinski pribor

- Svetsko tržište izolacija

- Tržište zaštitne ambalaže

 

ELASTOMERI

- Potrošnja kaučuka u Srbiji

 

RECIKLOVANJE

- Biorazgradnja gumenih proizvoda

- EU konzorcijum obezbeđuje fondove za valorizaciju r-PET-a

- Ručno sortiranje otpada

 

SAJAM

- Izveštaj sa sajma Arabplast 2013

 

 

CONTENTS No. 1/2013

 

Jelena Pavlicevic, Milena Spirkova, Mirjana Jovicic, Oskar Bera, Branka Pilic and Jaroslava Budinski-Simendic, THE INFLUENCE OF NANOSILICA ON THE PHASE SEPARATION AND THERMAL PROPERTIES OF POLYURETHANE HYBRID MATERIALS BASED ON POLYCARBONATE DIOL (Original scientific paper)

 

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

GREENER & CLEANER

PRODUCTS

EQUIPMENT

MARKET STATE AND TRENDS

ELASTOMERS

RECYCLING

FAIR

 


 

Drustvo inzenjera plasticara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2013