ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

 

 

 

ISSN 1450-6734

 

Vol. 14 / 2011

 

 

 

 

SADRŽAJ No 4/11

 

IZVEŠTAJ SA SKUPA O EKOLOŠKI ODRŽIVOJ PLASTIČNOJ AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

 

Dragan Babić i Biljana Stošić, POTREBE ODRŽIVOG RAZVOJA I INOVATIVNOG PRISTUPA U PROIZVODNJI I RAZVOJU PLASTIČNE AMBALAŽE (Stručni rad)

Borko Mijucić i Aleksandra Mihajlović, PREGLED PROIZVODNJE I PRIMENE BIOPOLIMERA (Stručni rad)

Vojislav Bogdanović, NOVI PROIZVODI I PROCESI NA BAZI BIOPLASTIČNIH MASA (Stručni rad)

 

SVETSKO TRŽIŠTE BIOPLASTA

ODRŽIVA PLASTIČNA AMBALAŽA

BLENDE PLA S TERMOPLASTIMA

ADITIVI ZA OKSO-BIORAZGRADNJU

RECIKLOVANJE PET BOCA

UPRAVLJANJE OTPADOM U EVROPSKOJ UNIJI

 

REGISTAR FIRMI I USTANOVA NA CD-u

Ř INDEKS FIRMI I USTANOVA

Ř REGISTAR FIRMI I USTANOVA (A-Z)

 

CONTENTS No  4/11

 

THE REPORT FROM THE CONFERENCE ABOUT ECOLOGICALY SUSTAINABLE PLASTIC PACKAGING AND PACKAGING WASTE

 

Dragan Babic and Biljana Stosic, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INNOVATIVE APPROACH NEEDS IN PLASTIC PACKAGING PRODUCTION AND DEVELOPMENT (Professional paper)

Borko Mijucic and Aleksandra Mihajlovic, AN OVERVIEW OF PRODUCTION AND APPLICATION OF BIOPOLYMERS (Professional paper)

Vojislav Bogdanovic, NEW PRODUCTS AND PROCES­SES BASED ON BIOPLASTICS (Professional paper)

 

WORLD MARKET OF BIOPLASTICS

SUSTAINABLE PLASTIC PACKAGING

PLA BLENDS WITH THERMOPLASTICS

ADDITIVES FOR OXO-BIODEGRADATION

PET BOTTLES RECYCLING

WASTE MANAGEMENT IN EUROPEAN UNION

 

LIST OF COMPANIES ON CD

Ř INDEX OF COMPANIES

Ř LIST OF COMPANIES (A-Z)

 

 


 

 

SADRŽAJ No 3/11

 

Aleksandra Mihajlović i Borko Mijucić, Proizvodnja    i SPOLJNO­TRGOVINSKA RAZMENA PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA U SRBIJI U 2010. (Stručni rad)  

Markus Hoffmann, SMANJIVANJE TROŠKOVA GORIVA S CRNIM NAFTENSKIM ULJIMA (Stručni rad)

 

MATERIJALI:

- Biopolimeri za duvani film

- Samoojačavajući nanokompozit sa ugljeničnim vlaknima

- Hemijske modifikacije ETFE kopolimera

- Nove primene za PA i PBT

- Butilni kaučuk iz bio-osnove

- PE i PP tipovi za medicinu

- PVC kompaund za plašteve kablova

- Nov polietilen za kablove

- Konstrukcioni bioplast

- Visokotemperaturni poliimid

- Prirodni materijal za vrata automobila

- Materijali iz obnovljivih izvora

- Nove primene Ultramida

- PE-HD za zapušače i zatvarače

- PP kompaund s reciklovanim punilom

- Barijerni PET za hranu

- PP kao zamena za čelik

 

DODACI POLIMERIMA:

- Aditivi za zaštitu od UV-zračenja: Novi apsorberi i stabilizatori

- Novi aditiv za PLA

- Razvoj ubrzivača vulkanizacije

- Inovacije kod formulacija za PVC

- Agensi za oslobađanje iz kalupa

 

PROIZVODI:

- Kompoziti vrhunskih svojstava za Airbus

- Nova serija boca za kozmetiku

- Ambalaža sa integrisanim senzorom

- Nova loptica za golf od TPE

- PC ploče za krovove stadiona

- PEEK za zubne implante

- PUR ramovi za prozore

- Ambalaža s trajnom barijerom

- Okvir za naočare od bioplasta

- PET boce za pakovanje vina

- Ambalaža za hranu

- Braskem preuzeo celokupne polipropilenske aktivnosti firme Dow

 

TEHNOLOGIJE:

- Kompaundiranje: problemi kod primene kratkih staklenih vlakana

- Zavarivanje prozirnih plastičnih materijala

- Razvoj injekcionog “streč” duvanja

- Inovativne tehnologije za ambalažu

- Barijerni duvani film

- Softver za cevi

 

OPREMA:

- Rešenja sušača za PET

- Sistem za merenje debljine filma

- Linija za izradu paleta od otpada

- Fleksibilne mašine za duvanje

- Rešenje grejanja i hlađenja kalupa

- Softver za injekciono presovanje

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

- Svetska proizvodnja kompaunda

- Proširenje kapaciteta za PC

- Proizvodnja celuloznog acetata

- Ilegalna prodaja pneumatika u EU

- Reciklovanje krutog PVC-a

- Michelin i R&D

- Svetska industrija pneumatika se oporavlja

- Proizvodnja polimera za izolacije

- Promena vlasniŠtva kod opreme

 

STANDARDI:

- Formirana Komisija za standarde za gumu

 

NOVA KNJIGA:

- Srpska hemijska naučno-stručna društva

 

CONTENTS No. 3/11

 

Aleksandra Mihajlovic and Borko Mijucic, PRODUCTION AND FOREIGN TRADE EXCHANGE OF PLASTIC MATERIALS AND PRODUCTS IN SERBIA IN THE YEAR 2010 (Professional paper)

Markus Hoffmann, CUTTING FUEL COSTS WITH NAPHTHENIC BLACK OIL (Professional paper)

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

TECHNOLOGIES

EQUIPMENT

MARKET STATE AND TRENDS

STANDARDS

NEW BOOKS

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 2/2011

KOMENTAR:

Prikrivanje plastičnih materijala

 

MATERIJALI:

Bioplasti za izradu tastature

Nanoimplanti PLA za regeneraciju kostiju

Novi ASTM standard

Novi tip PEEK-a

Novi PE-HD za ISBM proces

DuPont predstavio novi Kevlar

PPS za letilice

Kompozit sa senzorskim svojstvima

Razvoj mikrororganizama za ćilibarnu kiselinu

PC i PC/ABS za nove televizore

Arkema razvila PVDF za baterije

PLA kompaund boljih svojstava

Samozarastajući biopolimeri

PEI za komponente aviona

Novi bioplast visoke žilavosti

POM za zupčanike vozila

 

DODACI POLIMERIMA:

Novi aditiv protiv mikroorganizama

Aditiv protiv zamagljivanja za PP ambalažu

Migracija antimona iz PET boce u napitke

Nov bezftalatni plastifikator

Masterbač za ojačavanje PLA

Sredstva za poboljšanje preradljivosti

Uvinul – odobren kontakt sa hranom

Aditivi za industriju gume

 

PROIZVODI:

Novi plastični poklopac za tegle

PET bočice zamenjuju staklo

Elektronski papir od provodnog prozirnog filma

Plastični čipovi za praćenje telesnih funkcija

Avionski kontejneri za terete

Nova PUR kućišta za elektroniku

Najmanji plastični deo na svetu

Košnice od termoplasta

Novi koncept električnog automobila

Zaštitno odelo za vatrogasce

Robotizovano odelo za lakše kretanje

Veća proizvodnja PA vlakana za vazdušne jastuke

Bio-PET za boce širi primene

Prototip termoplastičnog sočiva za 3D mikroskope

Olovke od reciklovanih frižidera

 

OPREMA:

Nove procesne mašine i smanjenje troškova

Nova generacija ekstrudera za kompaundiranje

Modulomold tehnologija firme Sidel

Filtracija rastopa za PET film

 

PRERADA POLIMERA:

Ekstruziono duvanje termoplastičnih elastomera (2)

 

TEHNOLOGIJE:

Poboljšanje barijernih svojstava plastične ambalaže

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

Nove velike integracije i preuzimanja

Industrija biorazgradivih plastičnih materijala

Tržište plastičnih cevi u Evropi

Akcioni plan za obnovljivu energiju u EU

Proizvodnja fluoropolimera

 

EKOLOGIJA:

Bakterije za pretvaranje biološkog otpada u plastiku

BASF: Bioplasti za poljoprivredu

Ambalaža od reciklovanog PET-a

Ekološki podoban ”miš”

Bioprazgradiva plastika od životinjskog otpada

Nanocelulozna vlakna iz banane

 

STANDARDI:

Usvojeni novi standardi iz oblasti plastičnih masa

 

NOV PORTAL ZA PLASTIKU:

Prednosti oglašavanja na Internetu

 

 

CONTENTS No. 2/2011

 

COMMENTARY: Hiding of plastic materials

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

PROCESSING OF POLYMERS

TECHNOLOGIES

MARKET STATE AND TRENDS

ENVIRONMENT

STANDARDS

NEW PORTAL FOR PLASTICS

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 1/2011

Aleksandra Mihajlović i Borko Mijucić, Proizvodnja  i SPOLJNO­TRGOVINSKA RAZMENA PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA U SRBIJI U PERIODU I-VI 2010. (Stručni rad)

Marika Rangstedt i Erica Back, PODEŠAVANJE SVOJSTAVA EKSTENDER ULJA (Stručni rad)

 

MATERIJALI

- Bayer: “Proizvodnja iz snova” ili polimeri na bazi CO2

- Novi materijali za avione

- POM kao zamena metala kod zupčanika

- PPS za rezervoar za toplu vodu

- Visokotemperaturni bioplasti

- Neopor za izolaciju objekata

- Termoprovodnost sa izolacionim svojstvima

- Zajednička istraživanja IBM i Stanford University

 

DODACI POLIMERIMA

- Novosti kod formulacija za PVC

- Odobren novi plastifikator

- Alternative za DOP

- Inovacije kod aditiva za poliolefine

 

PROIZVODI

- Novosti u industriji ambalaže

- Veštačka rožnjača od polimera

- Polimeri u solarnim modulima

- Železnički most od reciklovane plastike

- Polimerni baloni za dizanje tereta

- Bezbedni špricevi od polikarbonata

- Nova konstrukcija za nameštaj

- PHA za olovke

 

OPREMA

- Tandem-filtracija za kvalitet PET filma

- Višeslojna TPE tehnologija za duvana šuplja tela

- Modularni sistem za izradu “streč” filma

 

PRERADA POLIMERA

- Ekstruziono duvanje termoplastičnih elastomera

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

- Tržište plastičnih materijala u Brazilu

- Evropsko tržište PP vlakana

- Plastične kese i Evropa: šta se dešava?

 

EKOLOGIJA

- Reciklovanje polipropilenskih tepiha

- Ekološki pneumatici od biomaterijala

- Biorazgradive blende PS/skrob

- Barijerno celulozno pakovanje

- Kruta ambalaža od biomaterijala

- Nove višekratne plastične vrećice

- Ekološki usisivač

- Pakovanje za zamrzivače

 

NOVOSTI

- Novi standardi iz oblasti opreme

 

UTICAJ POLIMERA NA ŽIVOTNU SREDINU

- Sve komplikovanija situacija u vezi plastičnih vreća

- Sve mora biti zeleno, eko ili bio

- I dalje problemi sa polikarbonantim bocama za bebe

 

KOMENTAR

- ”Čitulja” za privredu

 

CONTENTS No. 1/2011

 

Aleksandra Mihajlovic and Borko Mijucic, PRODUCTION AND FOREIGN TRADE EXCHANGE OF PLASTIC MATERIALS AND PRODUCTS IN SERBIA IN THE FIRST HALF OF THE YEAR 2010. (Professional paper)

Marika Rangstedt and Erica Back, BALANCING THE PROPERTIES OF EXTENDER OILS (Professional paper)

 

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

PROCESSING OF POLYMERS

MARKET STATE AND TRENDS

ENVIRONMENT

NEWS

THE INFLUENCE OF POLYMERS AT ENVIRONMENT

COMMENTARY

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg_bm@ptt.rs

© ipg2011