ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

Vol. 2 - 2007.

 

BROJ 1-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI

Materijal broja: Polipropilen – PP

Ambalaža visokog sjaja, meka na dodir i sa antistatikom                       

Ambalaža za kreme protiv starenja

Primena polietilena u zavisnosti od gustine i MFR-a

Pretvaranje tvrdoće iz jedne u drugu skalu

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Preporuke za injekciono presovanje poliolefina - 7. Deo

Ekstrudiranje ploča na bazi polietilena visoke gustine

DORADA: Termoformiranje - 6. Deo

PRIMERI IZ PRAKSE

Optimizacija ciklusa injekcionog presovanja

Pronalaženje i rešavanje problema u proizvodnji           

Regulisanje debljine zida kod ekstruziono duvanih šupljih tela

Plastifikacija PVC-a

Prerada materijala

PROBLEMI U PRAKSI: Problemi pri duvanju boca - 5. Deo

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 4. Deo

LEKSIKON POJMOVA: Interakcija izme|u ambalaže i upakovanog proizvoda

 

 

BROJ 2-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI

Materijal broja: Polistiren – PS

Novi ambalažni materijali

Uporedna svojstva elastomera

Akrilni polimeri prozirni kao staklo

Cene polimera u Zapadnoj Evropi

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Preporuke za injekciono presovanje  poliolefina - 8. Deo

Višestruko dekorisanje u kalupu na jednoj mašini

Novi umetak za tunelsko ušće

TEHNOLOGIJE          

Ambalaža za pakovanje u modifikovanoj atmosferi

Eksterno prevlačenje PET boca u modulu za “streč” duvanje

PRIMERI IZ PRAKSE

Troškovi materijala – Lista prioriteta

Značaj masenog protoka rastopa (MFR) kod masterbačeva

Optimizacija ekstruzionog duvanja šupljih tela na bazi poliolefina

Postizanje visoke propustljivosti gasova kod ambalaže za hranu

Cevi sa visokim sadržajem talka

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 5. Deo

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Oprema za štampanje i dekoraciju

 

 

BROJ 3-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI

Materijal broja: Polietilen niske gustine  PE-LD

Termoplastični elastomeri – Fleksibilne alternative

EPDM elastomeri

Versify plastomeri i elastomeri

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Preporuke za injekciono presovanje PBT-a

Prerada polikarbonata “Lexan”

DORADA: Termoformiranje polipropilena

TEHNOLOGIJE: Reciklovanje “od boce do boce”: PE-HD

PRIMERI IZ PRAKSE

Problemi skupljanja i uvijanja otpresaka

Ultra-meki materijali

Sušenje PET-a kod primena za izradu predformi za boce

Istezanje parisona kod ekstruzionog duvanja poliolefina

Efikasnost resursa: Smanjenje troškova u preradi plastike

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 6. Deo

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Oprema za ispitivanje polimera

 

 

 

 

BROJ 4-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI:

Materijal broja: Polikarbonat – PC

Osnove izbora antioksidanata

Flexalloy PVC elastomeri

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA: Preporuke za injekciono presovanje POM-a

DORADA: Termoformiranje polipropilena – 2. Deo

TEHNOLOGIJE: Rezervoari za gorivo od PE-HD-a

PRIMERI IZ PRAKSE:

Problemi skupljanja i uvijanja otpresaka – 2. Deo

10 (11) osnovnih principa ekstrudiranja

Optimizacija procesa injekcionog duvanja poliolefina

Sušenje PET-a kod primena za izradu predformi za boce – 2. Deo

Kako izbor debljine zida utiče na troškove

Efikasnost resursa: Smanjenje troškova u preradi plastike – 2. Deo

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 7. Deo

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Alati za ekstrudiranje

 

 

BROJ 5-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI

Termoplastični poliuretani – TPU

Novi PE-HD tipovi za cevi

Partneri za spiralno motane cevi

PRERADA PLASTIČNIH MATERIJALA

Povećanje efikasnosti kod proizvodnje filma

Revolucionarno rešenje za izradu PET predformi

DORADA

Novosti u oblasti termoformiranja

Prednosti termoformiranja

Etiketiranje u kalupu kod termoformiranja

Novi PP za termoformiranje

Održivi razvoj termoformirane ambalaže

Nova tehnologija za PET folije za termoformiranje

Nova tehnika za postizanje metalnog efekta

PRIMERI IZ PRAKSE

10 (11) osnovnih principa ekstrudiranja – 2. Deo

Sušenje PET-a kod primena za izradu predformi za boce – 3. Deo

Efikasnost resursa: Smanjenje troškova u preradi plastike – 3. Deo

PROBLEMI U PRAKSI: Problemi pri injekcionom presovanju PP-a

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Polovna oprema za preradu plastike

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 8. Deo

ADRESE PROIZVOĐAČA ADITIVA: Aditivi za plastične mase

 

 

 

BROJ 6-2007

 

SADRŽAJ:

 

MATERIJALI

Etilen/vinil-acetatni kopolimeri – EVA

Jonomeri “Surlyn”

CENE PLASTIČNIH MATERIJALA

TEHNOLOGIJE

Novosti kod proizvodnje duvanog filma

Novosti kod mašina za duvanje sa istezanjem

Proizvodnja cevi od orijentisanog PVC-a

Tehnologija duvanja velikih industrijskih proizvoda

Kompjuterska simulacija termoformiranja

PRIMERI IZ PRAKSE

Nastajanje otpada kod injekcionog presovanja: Razmatranje uticajnih faktora – 1. Deo

Zupčaste pumpe kod ekstrudiranja

Efikasnost resursa: Smanjenje troškova u preradi plastike – 4. Deo

PROBLEMI U PRAKSI: Problemi kod injekcionog presovanja PET-a

NOVOSTI IZ SVETA POLIMERA

ELASTOMERI: Prerada silikonskih elastomera - 9. Deo

ADRESE PROIZVOĐAČA OPREME: Oprema za transport sirovina

 

 

 


 

Dru{tvo in`enjera plasti~ara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg_am@ptt.yu

© ipg2007