ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

 

 

 

 

Časopis "Svet polimera" / Journal "World of Polymers"

 

 

ISSN 1450-6734

 

Vol. 17 / 2014

 

 

 

                                                     SADRŽAJ No 3/2014                                                       

                                                                                           

AKTUELNOSTI

- Haitian Open House 2014 – visoka tehnologija na licu mesta

 

MATERIJALI

- Plastični materijali spasavaju životnu sredinu

- Novi tipovi PA za auto.industriju

- PLA kompaund za 3D štampu

- Novi tipovi PPS-a

- Novi poliamidi sa boljim barijernim svojstvima za fluide

- Zytel poliamidi dugog lanca firme DuPont

 

UMREŽAVANJE KAUČUKA

- Sistemi za umrežavanje pojedinih kaučuka

 

PROIZVODI

- Biofilm za ambalažu

- Fleksibilnost na plovidbi okeanom Arktika

- Novi zaštitni antibalistički materijali

- Plastične opruge zamenjuju metalne

 

OPREMA

- Oprema za merenje debljine filma

 

TEHNOLOGIJA

- Termoplastični elastomeri: Prerada termoplastičnih olefina – TPO

- Višeslojne strukure za ambalažu

 

PRERADA POLIMERA

- Ekstruziono duvanje PET-G

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

- Globalni rast tražnje plastičnih proizvoda

 

EKOLOGIJA

- Reciklovanje koje može da ugrozi životnu sredinu

- Šta su u stvari POPs hemikalije i gde ih sve možemo naći?

- Kalifornija: Još jednom odbijena zabrana kesa

 

TRŽIŠTE GUME U SRBIJI

- Proizvodnja, uvoz i izvoz kaučuka i proizvoda od gume u Srbiji za period I-VI 2014.

 

TRŽIŠTE PLASTIKE U SRBIJI

- Proizvodnja i spoljnotrgovinska razmena plastičnih materijala i proizvoda u Srbiji za period I-VI 2014.

 

 

CONTENTS No 3/2014                                                   

                                                                                           

ACTUALITIES

MATERIALS

CROSSLINKING OF RUBBER

PRODUCTS

EQUIPMENT

TECHNOLOGY

POLYMER PROCESSING

MARKET STATE AND TRENDS

ENVIRONMENT

RUBBER MARKET IN SERBIA

PLASTICS MARKET IN SERBIA

 

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 2/14

  

AKTUELNOSTI

- Plastika i guma kao materijali sadašnjosti i budućnosti:

- Letelica bez goriva kreće na put oko sveta

- Teniski reketi

- Plastika i guma u sportu

 

PRIMENE BIOPOLIMERA

- Biokompoziti u automobilskoj industriji

 

MATERIJALI

- Novi tip PE-HD-a za izradu čepova i zatvarača od firme Borealis i Borouge

- Usavršeni tip COC kompaunda

- DuPont: Novosti u materijalima

- Poliamidi: Inovacije u auto-industriji

- Zaštita od falsifikata kod polimera

- Regenerišući  polimer za vozila

- Novi fluorosilikonski kaučuk

- Kompaundi fleksibilnog PVC-a

- Metan kao sirovina za polimere

 

DODACI POLIMERIMA

- Rhenowave: Linijska kontrola kvaliteta u proizvodnji crnih gumenih kompaunda

- Ultraprozirni PP sa aditivom

- Novi aditivi kompanije BASF

 

NYNAS: NOVOSTI

- Dobitna kombinacija za pneumatike

 

POLIMERI U MEDICINI

- Polimeri u medicini: Bezbednost primene

 

PROIZVODI

- Tetra Pak uvodi bio-zatvarače

- Biljna ojačanja za kamione

 

OPREMA

- Mašina za 3D formiranje plastičnih proizvoda

- Laboratorijski dvopužni ekstruder

- Sistemi za ispitivanje ojačanih materijala

- Glava alata za koekstrudiranje

- Novo rešenje ekstrudera

 

TEHNOLOGIJA

- Proizvodnja biaksijalno orijentisanog filma od biopolimera

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU

- Prognoziranje rasta u oblasti polimera:

            - Svetsko tržište posuda za hranu

            - Globalno tržište paleta

            - Svetsko tržište pneumatika

            - Prognoze za svetsko tržište masterbačeva

            - Svetsko tržište mašina za preradu plastike

 

EKOLOGIJA

- Nova studija procene životnog ciklusa trgovačkih vrećica

- Bioplastika: za i protiv

- Zakonodavstvo EU: Izmene direktive 94/62/EC

 

POTROŠNJA POLIMERNIH MATERIJALA

- Potrošnja poliamida: Srbija i svet

 

CONTENTS No 2/14

 

ACTUALITIES

APPLICATION OF BIOPOLYMERS

MATERIALS

ADDITIVES TO POLYMERS

NYNAS: NEWS

MEDICAL POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

TECHNOLOGY

MARKET STATE AND TRENDS

ENVIRONMENT

CONSUMPTION OF POLYMERIC MATERIALS

 


 

 

 

SADRŽAJ No. 1/2014

 OBUKA KADROVA:

- U firmi INMOLD serija seminara završena testiranjem kadrova

 

MATERIJALI:

- Novi materijali – korak prema održivosti

- TPU materijali za kontakt sa hranom

- Kompaundi dugo­lančanih poliamida

- PLA – najviše primenjen biopolimer

- Novi PA za kućišta elektronike

- Polikarbonat za sočiva bliceva

- HPPA za mobilne uređaje

- Grafeni za nanokompozite

- Evonik razvija bio-poliamid

- Razvoj metalocenskih polietilena

- Novi biološki tip EPDM kaučuka

 

PROIZVODNJA POLIOLEFINA:

- Novi veliki jedinični kapaciteti za  proizvodnju poliolefina u svetu

 

DODACI POLIMERIMA:

- Aditivni masterbačevi za bolji film

- Rast primene biocida

 

PROIZVODI:

- Barijerna PET boca za jogurt

- Zamena metalnih delova kod Forda

- Nova kozmetička ambalaža

- Plastična ambalaža za ugalj

- Boce za piće od bioplasta

- Proizvodnja skupljajućeg filma

- Nano-čestice za „streč” film

 

OPREMA:

- Efikasnost ponovljena 30 miliona puta

- Netstal: Dva nova tipa mašina

- Serije mašina Zhafir Venus II

- Oprema za ekstruziono duvanje

 

TEHNOLOGIJA:

- Injekciono presovanje plastičnih materijala na bazi biopolimera

 

PRERADA POLIMERA:

- Novosti u tehnologiji prerade polimera

 

STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU:

- Potrošnja plastičnih materijala u Evropi

- Fleksibilna ambalaža u Evropi

- Tržište plastičnih boca u EU

 

HEMIJSKA INDUSTRIJA U SRBIJI:

- Podaci o proizvodnji i spoljnotrgovinskom poslovanju hemijske industrije Srbije u periodu I-X 2013. s posebnim osvrtom na polimernu industriju

 

TRŽIŠTE GUME:

- Najveći svetski prerađivači kaučuka

 

BIOPOLIMERI:

- Bioplastika: Koje su dalje mogućnosti?

- Biološki zasnovana ekonomija

- Biljna vlakna kao ojačanje kompozita

- Biomaterijali sa celuloznim kristalima

 

SVOJSTVA POLIMERA:

- Strukturna svojstva polimera: Amorfni i kristalasti plastični materijali

 

NOVOSTI:

- Poslovanje u Kini postaje sve složenije i rizičnije za strane investitore

 

EKOLOGIJA:

- Studija: Bioplastični film u struji mehaničkog reciklovanja

 

CONTENTS No. 1/2014

 

EDUCATION

MATERIALS

PRODUCTION OF POLYOLEFINES

ADDITIVES TO POLYMERS

PRODUCTS

EQUIPMENT

TECHNOLOGY

PROCESSING OF POLYMERS

MARKET STATE AND TRENDS

SERBIAN CHEMICAL INDUSTRY

RUBBER MARKET

BIOPOLYMERS

PROPERTIES OF POLYMERS

NEWS

ENVIRONMENT

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2014