ipg

Društvo inženjera plastičara i gumara Society of Plastics and Rubber Engineers

 

Početna strana O nama Skupovi Časopis Svet polimera Bilten IPG Publikacije i usluge Polimeri u Srbiji
Front page About us Meetings Journal World of polymers IPG Bulletin Publications and Services Polymers in Serbia

 

Tekstovi iz oblasti plastike i gume

 

INTERVJU

Prof. dr Zoran Petrović, akademik SANU

 

INTERVJU

Neka bude svetlost. I bi plava – Prof. dr Frank E. Karasz

 

MATERIJALI

 

Ko je smislio plastične trgovačke kese?

 

Iz zelenog ili crnog, pitanje je sad?

 

Ja sam zelena plastika

 

Bioplastika da, ali...

 

Što su materijali danas?

 

Polietilen visoke gustine - PE-HD; Amorfni i kristalasti polimeri; Žilavost i prozirnost PP-a

 

Polietileni za sve namene

 

Polikarbonat - PC; Osnove izbora antioksidanata

 

Neki aspekti proizvodnje polietilena niske gustine

 

 

PRERADA PLASTIKE

 

Injekciono presovanje plastike: kratka istorija

 

Zašto je važan faktor trenja?

 

Procena vremena hlađenja otpreska

 

Duvanje konstrukcionih termoplasta

 

Jonomeri

 

Preporuke za injekciono presovanje poliolefina (6)

 

Preporuke za injekciono presovanje poliolefina (7)

 

Ekstrudiranje polistirena

 

Ekstrudiranje ploča na bazi PE-HD

 

Prerada PLA kod izrade boca "ISBM" postupkom

 

 

PRERADA ELASTOMERA

 

Dodaci kaučukovim smesama

 

Prerada silikonskih elastomera (7)

 

Sistemi za umrežavanje pojedinih kaučuka

 

 

PRIMERI IZ PRAKSE

 

Crne tačke pri injekcionom presovanju

 

Nedovoljno punjenje kalupa

 

Korišćenje plastićnog regenerata; Poređenje procesa duvanja šupljih tela

 

Problemi pri injekcionom presovanju PP-a

 

Osnovi geometrije pužnog vijka

 

Pužni vijci za ekstrudiranje termoplastičnih kompozita

 

Preporuke za injekciono presovanje polikarbonata

 

Značaj masenog protoka rastopa kod masterbačeva

 

Optimizacija ekstruzionog duvanja šupljih tela na bazi poliolefina

 

Sporedni efekti aditiva

 

Eksterno prevlačenje PET-boca u modulu za streč duvanje

 

Sušenje PET-a kod primena za izradu predformi za boce

 

Istezanje parisona kod ekstruzionog duvanja poliolefina

 

Problemi skupljanja i uvijanja otpresaka

 

Ultra meki materijali

 

Kako izbor debljine zida utiče na troškove

 

Problemi skupljanja i uvijanja otpresaka (2)

 

10 osnovnih principa ekstrudiranja

 

Kako izabrati mašinu za injekciono presovanje

 

Optimizacija procesa injekcionog duvanja poliolefina

 

Nastajanje otpada kod injekcionog presovanja

 

 

OPREMA

 

HAITIAN - Visoka tehnologija na licu mesta

 

Oprema za merenje debljine filma

 

 

DORADA

Termoformiranje

 

 

AKTUELNOSTI

 

35 godina rada Fabrike PENG u HIP-PETROHEMIJI, Pančevo

 

 

LEKSIKON POJMOVA

Interakcija ambalaže i upakovanog proizvoda

 

TEHNOLOGIJE

Ambalaža za pakovanje u modifikovanoj atmosferi

Eksterno prevlačenje PET boca u modulu za "streč" duvanje

Reciklovanje od boce do boce: PE-HD

Ekstrudiranje ekspandiranih polistirenskih ploča

 


 

Društvo inženjera plastičara i gumara IPG

Society of Plastics and Rubber Engineers IPG

SERBIA - 11040 Beograd, P.O. Box 23

Tel. 063/35-22-37; 063/88-30-947

E-mail: ipg1997@yahoo.com

© ipg2013